Национално състезание по английски език между ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Класиране на учениците от Старопрестолна гимназия по икономика – вътрешноучилищен кръг

Списък на учениците, допуснати до националния кръг на състезанието