Европейски ден на езиците

От 23.09.2015 г. до 25.09.2015 г. в Старопрестолна гимназия по икономика се проведоха дейности, с които учениците отпразнуваха езиковото разнообразие на Европа и подкрепиха владеенето на повече чужди езици. Младите хора наблюдаваха мултимедийна презентация за[…]

Eвропейски ден на спорта в училище

Старопрестолна гимназия по икономика е агент на Сдружение”BG Бъди активен” и единственото училище от гр. Велико Търново което взе участие в седмицата посветена на „Европейския ден на спорта в училище”. Той е ден, посветен на[…]

ХIII–то издание на образователна програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”

В ХIII–то издание на образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”, от 31.08 до 04.09.2015 година в Банкя участие взеха: г-жа Ана Маркова Георгиева – старши учител по счетоводство и Роксана Стефанова Христова[…]

Проверка на езиковите знания и компетенции

За нуждите на проект „Практика в европейски офис – конкурентно преимущество“ на 1 септември 2015 г. /вторник/ от 9:00 ч. в Старопрестолна гимназия по икономика ще се проведе тест по английски език ниво B1.

Обява

На основание чл. 16., ал. 2 от ЗДС, Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” № 24, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за бюфет за закуски,[…]

Записване на ученици след I етап на класиране

Необходими документи при записването: Заявления /по образец/; Удостоверение за завършен VII клас – оригинал; Удостоверение за преместване – оригинал; Медицинско свидетелство – оригинал; Характеристика.