Добре дошли !


    Начало

Валутни курсове

Кой е тук?

Наши приятели

Cisco Systems
Покана 95 години СГИ Print E-mail
Written by Администратор   
Tuesday, 25 November 2014

 

  Image Image

 

       Приятели,

споделете  95 годишнината на Старопрестолна гимназия по икономика   по време на факелното  шествие    от училището до паметника "Майка България"  на  5.XII.2014 г. (Петък) от 17:00 ч.

  •                                

 

Last Updated ( Tuesday, 25 November 2014 )
 
Асоциация на Кеймбридж училищата Print E-mail
Written by Администратор   
Wednesday, 26 November 2014

 

Image

Старопрестолна гимназия по икономика - пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

 

      На свое заседание на 24 юни 2014 година управителният съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България разгледа кандидатурата и единодушно гласува приемането на училището ни в своите редове.

    Асоциацията е създадена през 2005 г. от издателство КЛЕТ България ЕООД, изключителен представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език.

   Cambridge University Press е най-старото издателство в света, чиято дълга история започва през далечната 1584 г. Издателството е самофинансираща се благотворителна фондация, неделима част от Университета Кеймбридж и всичките му усилия са насочени към подпомагане и усъвършенстване на учебния процес.

   Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се утвърди като прекрасен модел за това как едно университетско издателство може да си партнира с училищната система, осигурявайки взаимни ползи за двете страни.

  Cambridge University Press подкрепя активно инициативите на Асоциацията и нейните членове. Училищата от Асоциацията имат възможност да работят в близост с най-старото и едно от най-авторитетните издателства в света.

  Днес в Асоциацията членуват 64 от най-добрите училища в страната и интересът към нея непрекъснато нараства.

  Надяваме се, че на всички нас- преподаватели и ученици, ни предстоят вълнуващи и интересни моменти в ежедневното обучение и успешни участия в организираните от Асоциацията инициативи.

 
Математическа лингвистика Print E-mail
Written by Администратор   
Sunday, 09 November 2014

ЛИНГВИСТИКАТА СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛСТВА

 

 Image
 

      

Това е мотото на проведения от 31.10 до 02.11.2014 год. в Ст.Загора за пета поредна година семинар по математическа, теоретична и приложна лингвистика, в който взеха участие и се завърнаха със сертификати  9 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика В.Търново. Те са от групата по математическа лингвистика с ръководител Ваня Бояджиева, сформирана по проект на МОН „С грижа за всеки ученик”.

 Ден след това, на 03.11.2014 година, в 13-та зала на СГ по икономика се проведе среща с г-жа Аделина Радева , лектор и ръководител на Школа по математическа лингвистика от СУ ”Св.Кл.Охридски” .

Срещата е една от многото инициативи, посветени на 95-годишнината от основаването на  Старопрестолна гимназия по икономика В.Търново и има за цел популяризирането на лингвистиката като извънкласна работа в училище и запознаването на повече ученици и от  други училища с дейността на клуб „Математическа лингвистика”. Старопрестолна гимназия по икономика се превръща в център на лингвистиката във В.Търново и  място за обмен на добри практики. Интерес към нея проявиха ученици от ПТГ”В.Берон” и ПМГ”В.Друмев”.

Темата на лектора „Изследователски методи за решаване на лингвистични задачи” заинтригува  уениците, които обсипаха с въпроси г-жа Радева. Те коментираха презентацията и поискаха прерпоръчителна литература за по-добра подготовка за състезания и олимпиади по лингвистика, която лекторът с удоволствие им предостави.

Това ще направи още по-резултатно представянето на нашите ученици на регионални и национални състезания по лингвистика, където вече имаме завоювани позиции.  

 

 

 
Last Updated ( Tuesday, 25 November 2014 )
 
Практика в Португалия 2014 Print E-mail
Written by Администратор   
Tuesday, 21 October 2014

Image

ПРАКТИКА В ГРАД БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ

Договор №: 2013-1-BG1-LEO01-08931


 

виж повече...

 

Image
Last Updated ( Thursday, 23 October 2014 )
 
Проект „Нова възможност за моето бъдеще” Print E-mail
Written by Администратор   
Saturday, 14 December 2013

  Image

 

 

 

Проект „Нова възможност за моето бъдеще”
 

 

През учебната 2013/2014 г. Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще” BG 051PO001-4.3.03-0001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цел на проекта – увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.

Валидиране – процес, при който дадено лице е постигнало учебни резултати, изградени спрямо съответния стандарт. Има четири етапа:

-       установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез провеждане на събеседване;

-       документиране на опита на лицето;

-       официално/обективно оценяване на установения опит;

-       удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да покажат частична или пълна квалификация.

 Какви са ползите от валидирането за личността:

-       разширяват се възможностите за „визуализация“ на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене;

-       създават се нови възможности за признаване на квалификация (втори шанс) за  преждевременно напусналите училище;

-       след валидиране на компетентности, придобити чрез неформално или  самостоятелно учене се разширява достъпът до формално образование и обучение, подобрява се мотивацията за учене и развитие, в т.ч. на групите в неравностойно положение;

-       повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работно място, по-добро кариерно развитие, повишаване на трудовото възнаграждение;

-       създават се възможности за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобиване на квалификация в сравнение с традиционното обучение.

-       създава се възможност уменията, които хората са натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

В Старопрестолна гимназия по икономика ще се извършва валидиране на знания, умения и компетентности по следните професии и специалности:

Професионално направление

Професия

Специалност

Финанси, банково и

застрахователно дело

Финансист

Банково дело

Счетоводство и

данъчно облагане

Счетоводител

Счетоводна отчетност

Счетоводство и

данъчно облагане

Оперативен

счетоводител

Оперативно счетоводство

Администрация и

управление

Икономист

Икономика и мениджмънт

Приложна

информатика

Икономист  информатик

Икономическа

информатика

 

За повече информация: тел.: 062  653 164

e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Брошура

 

Last Updated ( Monday, 30 December 2013 )
 
Самооценяване Print E-mail
Written by Администратор   
Wednesday, 30 October 2013
Image Самооценяване в Старопрестолна гимназия по икономика                                                

2013/2014 учебна година

Last Updated ( Tuesday, 25 November 2014 )
 
УЧЕБНИЦИ 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА Print E-mail
Written by Администратор   
Wednesday, 27 August 2014

Списък на учебниците - виж списъка.

В началото на учебната година се организира борса на употребявани учебници и учебни помагала. 

 
Практика в Австрия Print E-mail
Written by Администратор   
Friday, 18 October 2013

                   Image

 

ПРАКТИКА В АВСТРИЯ

Договор No: 2012-1-BG1-LEO01-06816

 

От септември 2012 година екип на Старопрестолна гимназия по икономика,  гр. Велико Търново работи по проект на секторна програма Леонардо да Винчи”- мобилност към Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е Европейски опит чрез практика във фирмен офис”. Финансирането е осигурено от Европейската комисия и е в размер на 47346 €.

 

Read more...

Last Updated ( Monday, 30 December 2013 )
 
Красимира Христова - учител на годината Print E-mail
Written by Администратор   
Monday, 02 June 2014

                                                                                                          Image 

Красимира Маринова Христова – преподавател по икономически дисциплини, бе отличена и удостоена с наградата „Св. Патриарх Евтимий“ за „Учител на годината“ в гимназиален етап на образование.

Красимира Христова е учител с авторитет, завоюван с активна и последователна работа в областта на професионалното образование. В ежедневната си работа използва интерактивни методи на преподаване. Ежегодно повишава квалификацията си чрез участия в семинари и обучения. Осъществява партньорски отношения с банки, счетоводни къщи, Община Велико Търново, Областна администрация, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Висше училище Международен колеж - Добрич, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“, Национална агенция по приходите, Териториално статистическо бюро, В. Търново и др. Инициативността, уменията за работа в екип, организационните и управленските уменияна г-жа Христова са доказани в ежедневната й работа и чрез работата по проекти на МОН, секторна програма „Леонардо да Винчи”, мобилност и партньорства, инициативите на Джуниър Ачийвмънт България.

Отличията на Община Велико Търново за втора поредна година бяха връчени на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост на площад „Цар Асен I” пред гражданите и участниците в празничното шествие. Наградените педагози получиха плакет, грамота и по 500 лева. 

Last Updated ( Monday, 02 June 2014 )
 
Препоръчителна литература за приетите ученици в VIII клас Print E-mail
Written by Администратор   
Thursday, 10 July 2014

Списък на препоръчителната литература на изучаваните произведения по БЕЛ в VIII клас 
- виж списъка                                                 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 30 July 2014 )
 
Резултат- одобрени ползватели по проект "По-успешни чрез европейска бизнес среда" Print E-mail
Written by Администратор   
Friday, 23 May 2014

РЕЗУЛТАТ

ОДОБРЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ И РЕЗЕРВИ ПО ПРОЕКТ "ПО-УСПЕШНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА БИЗНЕС СРЕДА" 

 

 

Виж посочената информация

 

Съобщение:

Предварителната педагогическа подготовка ще се проведе на 26 май 2014 г., както следва:

 - от първи до десети номер в списъка от 9:00 ч.;

 - от единадесети до двадесети номер в списъка от 13:00 ч. 

 

Last Updated ( Friday, 23 May 2014 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 18 of 106
deutsche porno film deutsche porno sex sex deutsche porno alman porno izle

Анкети

Какво Ви накара да учите в Старопрестолна гимназия по икономика
 

Последни новини

Точно време

Времето

Календар

 November 2014 
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Вход


Lost Password?
No account yet? Register
BlueBusiness by luka@kujawa.biz