График за дистанционна форма на обучение

Във връзка с въведеното извънредно положение, учебните занятия ще се провеждат в дистанционна форма по приложения график.

График-дистанционно-обучение-първа-седмица