Световна седмица на парите

Публикувано от admin на


Тази година Световната седмица на парите се проведе от 27 март до 2 април. Темата на инициативата е: „Учи. Спестявай. Печели.“

  • Учи: Образованието на децата и младежите за техните социални и икономически права и отговорности е ключово за създаването на поколение от знаещи и можещи хора, които могат да вземат разумни решения за своето бъдеще.
  • Спестявай: Важно е децата и младежите да започнат да създават навици за разумно спестяване от най-ранна възраст, за да изградят ключови умения за управление на финансите през целия си живот.
  • Печели: Изграждането на практически житейски умения и обучението по предприемачество помага на децата и младежите в избора и подготовката за бъдещата им кариера и намирането на работа или създаването на собствен бизнес.

 

Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по иконимика се включаха активно в Световната седмица на парите.

 

На 28 март абитуриентите от специалност Оперативно счетоводство проведоха изнесен урок по Банково счетоводство във финансовия център на „Банка ДСК“. Мениджърът обслужване на клиенти Маргарита Лалова, възпитаник на училището, запозна младите хора със съвременните форми на банкиране – елекронно, интернет и мобилно, и инвестирането в ценни книжа като алтернативна форма на спестяване с много по-висока доходност от спестяването в депозити и влогове. Дванадесетокласниците получиха полезна информация и за възможностите за професионална реализация в банковата сфера и в частност в „Банка ДСК“.

На 30 март участниците в клуб „Иновации и предприемачество“ по проект „Твоят час“ се включаха в Световната седмица на парите чрез посещение на Българска фондова борса и Комисия за финансов надзор в София.

Господин Румен Соколов запозна учениците с историята, структурата и дейността на Българската фондова борса, отговори на въпросите на младите хори и им даде ценни съвети за управление на личните финанси.

Благодарение на PR-служителите на Комисията за финансов надзор учениците от СПГИ бяха запознати много подробно с функциите на институцията.  Младите хора бяха приети от Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. След срещата с него учениците посетиха всички отдели, където ръководителите им изясниха инструментариума, с който комисията разполага за постигане на целите си чрез възможността за законодателна инициатива, предварителният контрол при допускане на участници на пазара чрез лицензионен режим, правото на контрол на дейността на вече допуснатите пазарни участници и  правото да налага санкции при установяване на нарушения.

В конкурса за снимки със спестовна касичка участваха учениците от Х б клас, за да покажат своята съпричастност с темата на иници ативата „Учи, спестявай, печели!“.

Ръководител на всички събития, посветени на Световната седмица на парите бе госпожа Красимира Христова – дългогодишен учител по счетоводство, координатор по програмите на Джуниър Ачийвмънт България, ръководител на клуб „Иновации и предприемачество“ по проект „Твоят час“ и класен ръководител на Х б клас.

 

Категории: Uncategorized