Кариерен форум „Професиите на бъдещето“

Публикувано от admin на

Кариерен форум „Професиите на бъдещето“

На 29 март 2017 г. в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в София тех парк JA България, с подкрепата на Experian, VMware и Swiss Education Group, организира третото издание на кариерния форум „Професиите на бъдещето“. Тази година фокус на събитието бяха професиите във финансово-счетоводния сектор и какво кариерно бъдеще чертаят те за младите хора в идните години. Медийни партньори бяха Economy.bg, Karieri.bg, Bloomberg TV и Confindustria Bulgaria.

Финансово-счетоводната сфера, заедно с ИТ, е една от най-бързоразвиващите се. Тази тенденция се засилва и от предпоставката финансовата сфера да внедрява и използва все повече IT продукти. Това води до редица промени и възможности:
• появяват се нови финансови продукти и услуги, като стават все по-сложни, а в същото време, все по-лесно достъпни;
• появяват се нови професии и нови специализации във съществуващите вече професии, които не са познати за хората, т.е. при кариерното им ориентиране липсва информация какви точно са отговорностите и задълженията за определена позиция
• образованието във финансово-счетоводната & fin-tech сферата не може да „догони“ световното ниво, а в много отношения изостава и в национален план – това е следствие на ниските обороти във финансовия сектор (спрямо световния мащаб) и късния преход към пазарна икономика
• съществуващите фирми, които извършват финансово-счетоводни услуги често го правят като аутсорсинг на други международни компании, т.е. те имат нуждат от кадри, подготвени за работа съобразно световните тенденции
• има редица сфери и специализирани професии, в които има „глад“ – сред които актюери, бизнес анализатори, управленски счетоводители.

http://www.jabulgaria.org/article/news/_forum_profesiite_na_badeshteto_na_ja_balgariia_sabra_uchenici_studenti_i_biznes_na_edno_miasto

Кариерният форум оказа силно вдъхновяващо въздействие върху участниците от клуб „Иновации и предприемачество“ по проект „Твоят час“, които са избрали за своя бъдеща реализация точно финансово-счетоводната и ИТ сфери. Бетина Цанева, Димитър Топков и Александра Радославова се обучават в специалност Оперативно счетоводство, Ивона Иванова и Поля Русева учат за финансисти в специалност Банково дело, а Георги Йорданов изучава Икономическа информатика. Слушайки водещи специалисти в съответните сфери, те се убедиха, че са направи правилният избор за своето кариерно развитие.

Категории: Uncategorized