Последни публикации

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2022

На 22 юни в Народно читалище „Надежда 1869“  се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2022 на Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Своя ключ към бъдещето вече държат 47 дипломанти, положили успешно държавните зрелостни изпити и държавните изпити по теория и практика на специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Средният успех на випуска е много добър. Директорът на училището, Прочетете повече…

Първи стажове по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика е едно от малкото училища в България, което работи по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, провеждайки обучение по специалност „Търговия“. Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда. В Европа системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала като ключов инструмент за осигуряване на Прочетете повече…

СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС И ТЕКСТООБРАБОТКА

Състезание по компютърен машинопис и текстообработка се проведe за втора поредна година в Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Участвайки в него учениците от специалност Съдебна администрация се включиха в училищния конкурс „Най-добър в професията – Съдебен служител“. Състезанието е една от съвместните инициативи на гимназията и Великотърновски районен съд, съгласно подписаното от тях Споразумение за сътрудничество. Организарано е в две отделни секции – за девети и за десети клас. Деветокласниците се състезават в училище, а Прочетете повече…

Ученици от СПГИ с разностранни интереси и изяви

Интересът на учениците от СПГИ не свършва само с активността им в различни дейности, свързани с професионалната им реализация. Те  вземат участие и в литературни конкурси, организирани от различни градове и институции. Всяка година деца от всички класове участват в надпреварата, организирана от Регионална библиотека „Петко Р.Славейков „, гр. Велико Търново. През 2022 г. идеята за литературната разработка бе посветена на Емилиян Станев. Организаторите бяха избрали темата  „Образи и картини в творчеството на Емилиян Станев“, Прочетете повече…

Награда на името на госпожа Цветанка Мънчева

Ежегодната награда, учредена на името на г-жа Цветанка Мънчева за ученици сотличен успех, участие в училищни и извънучилищни прояви и състезания и издиганепрестижа на Старопрестолна професионална гимназия по икономика получават следнитеученици: Александър Румен Русев от XIIа клас, специалност „Оперативно счетоводство“ Валерия Димитрова Кюркчиева от XIIб клас, специалност „Икономическа информатика“

Посещение на ученици от специалност „Съдебна администрация“ във Великотърновски районен съд

За втора поредна години ученици от Старопрестолна гимназия по икономика посетиха Районен съд – Велико Търново, в изпълнение на подписано през 2019 година споразумение между двете институции, целящо сътрудничество и партньорство за осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”, професия „Съдебен служител”. Договореностите предвиждат Районният съд да предостави база за провеждане на учебната практика на учениците, да съдейства при осигуряване на ментори за провеждане на практическото им обучение Прочетете повече…

Тереза Баевска от СПГИ – „Президент за един ден“

Най-мащабната инициатива за кариерно ориентиране „Мениджър за един ден“, организирана от „Джуниър Ачийчмънт“ за ХХ-ти пореден път, се проведе на 10 май 2022 год. отново при голям интерес както от страна на учениците и студентите, така и от страна на работодателите. Над 1700 младежи са се регистрирали за участие в юбилейното издание на инициативата, а 124 компании и институции – домакини от цялата страна, са предоставили на младите хора стотици работни места, до които да Прочетете повече…

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

Финалът на Националното състезание по счетоводство се проведе в ПГИТ „Алеко Константинов“ Велинград  в периода 03–05 май 2022 година. Организатори бяха Министерство на образованието и науката, с подкрепата на Регионалното управление на образованието Пазарджик,  фондация „Буров“ и Община Велинград. По регламент състезанието протича в два етапа – училищен и национален. Училищният кръг се проведе на 11 март 2022 г. За класиране до националния кръг се допускат 20 участници (по един от училище), получили най-много точки Прочетете повече…