Последни публикации

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика се представиха успешно на Национална ученическа олимпиада, организирана от Икономически университет Варна. Четвъртата олимпиада се проведе на 27.11.2021 г. в няколко направления: Търговията на 21 век – настояще и бъдеще; Финанси; Програмиране; Правни, управленски и социални науки; Агробизнес и селски райони; Уеб дизайн; Градове на бъдещето; Маркетинг; Икономика; Предприемачество и логистика и др. Участваха ученици от 11 и 12 клас от цялата страна, които имат среден годишен успех Прочетете повече…

Образователна програма „Небанковият финансов сектор в България”

Дванадесетокласникът Александър Русев от Старопрестолна професионална гимназия по икономика взе участие в ХIХ-тото издание на образователната програма: „Небанковият финансов сектор в България”. Организатори отново бяха Комисията за финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката и фондация „Атанас Буров”. Програмата е една от най-дългосрочните инициативи на Комисията за финансов надзор, стартирала още от самото ѝ създаване и превърнала се в истинска традиция. Целта на образователната програма е учениците от средните професионални училища в Прочетете повече…

Старопрестолна професионална гимназия по икономика успешно финализира проект по програма Еразъм +

На пръв поглед темата за културно-историческото наследство, залегнала в проекта „ Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future“ е твърде далече от профила на училището. Въпреки това обаче години наред преподавателите от гимназията възпитават учениците в дух на уважение към миналото, на отговорно поведение в настоящето и бъдещето.Това беше причината екипът на СПГИ да приветства възможността да работи в сътрудничество с училища от Румъния, Италия, Турция и Португалия осъзнавайки Прочетете повече…

О Б Я В А

На основание чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 и 5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” № 24,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост –помещение „Бюфет за закуски, топли и студени безалкохолни напитки” – 67.28 кв.м., находящо се на сутерена Прочетете повече…

Старопрестолна професионална гимназия по икономика получи Акредитация по Програма „Еразъм +“

Програма „ Еразъм+“ стартира през 2014 година като приемник на програми за учене през целия живот и даде многобройни възможности за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Старопрестолна професионална гимназия по икономика има богат опит в работата по проекти за трансграничен обмен и сътрудничество в училищното и професионално образование и обучение. През 2017 година училището получи Харта за мобилност в областта на професионалното образование за своя доказан капацитет в създаването, Прочетете повече…

Тържествено и с награди отбелязаха дипломирането

Дипломирането на зрелостниците от Старопрестолна професионална гимназия се отбеляза с тържествена церемония в салона на Народно читалище „Надежда“. Освен дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация бяха връчени и награди на най-изявените зрелостници от випуска на зрелостниците от СПГ по икономика. Развитите умения и придобитите компетентности личат по много добрия успех на 42-та ученици, завършващи през настоящата учебна година. За постигнатите високи образователни резултати с грамоти и предметни награди бяха удостоени отличниците Наталия Прочетете повече…

Отлично представяне на ученичка от Старопрестолна професионална гимназия по икономика в състезание по математика

Ученичката от Старопрестолна професионална гимназия по икономика Наталия Захариева спечели първо място в ученическото състезание за купата на Декана по математика при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Дванадесетокласничката от специалност „Икономическа информатика“ е оглавила класирането в състезанието, чийто регламент включва решаването на 5 задачи. За отличното представяне на Наталия бе връчена купата на Декана, златен медал и сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите във Факултета Прочетете повече…