XIX Международен панаир на тренировъчните фирми

Публикувано от admin на

На 14 и 15 април 2016 година в Международния панаир в гр. Пловдив  се проведе  ХІХ Панаир на тренировъчните фирми „Млад предприемач“, под мотото „Да подадем ръка на бъдещето си!“. Събитието има за цел среща на училището и бизнеса.

Панаирът на УТФ се провежда при спазване на правилата, възприети от Световната организация на тренировъчните предприятия EUROPEN/PEN International, на която Мрежата на българските УТФ е член. Организатори са Министерството на образованието и науката, Центърът на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища и Международния панаир – Пловдив в партньорство със Сдружение „Българска тренировъчна централа“, Български форум на бизнес лидерите и Патентното ведомство.

От Старопрестолн12983803_1110015062374023_2447392523431355649_oа гимназия по икономика  участваха единадесетокласниците от УТФ „Спорт Актив“ и учебна банка „Фючър Банк“.

Чрез обучението в тренировъчна фирма учениците се запознават с процедурите по регистрация на търговски предприятия, задълженията на предприятията към държавните институции, воденетоСпорт Актив на търговска кореспонденция, маркетинг в пазарна среда; продуктите и услугите; извършването на бизнес операции; организацията и условията за участие в изложения и други практически аспекти на търговската и административната дейност. В следствие на това учениците могат да започнат работа без проблемите по адаптация, познавайки правилата за кандидатстване и заемане на определена работна позиция, трудовата дисциплина и конкретните задължения на работното място.

Бъдещите банкери се подготвят с помощта на експерти от различни банки. Най-голямо е съдействието на служителите от „Банка ДСК“, защото значителна част от тях са възпитаници на търновското училище по икономика.

Чрез обучението в учебната банка учениците се запознават с процедурите по регистрация и лицензиране на банките, задълженията на банката към държавните институции, мениджмънта и маркетинга в банковата дейност, воденето на банкова кореспонденция, създаването и  предлагането на банковите продукти и услуги, извършването на банковите операции и други практически аспекти на банковата дейност. Част от подготовката за работа в реална среда е организацията и участието в изложениФючър Банкя.

По време на Панаира на учебните предприятия банките се оценяват по: брой учебни фирми-изложителки на ТФ ФЕСТ, привлечени за клиенти на банката; обработка на платежни документи; консултиране на клиентите; осъществени разплащания между фирмите и междубанкови транзакции; външен вид на служителите; професионална култура на обслужване; познаване на услугата; умение за работа с документи; умение за привличане на клиенти, посрещане и изпращане на клиента; организираност, оперативност, съобразителност, убедителност; умение за работа в екип.

Използването и съчетаването на знания и умения от различни области, свързани с професионалното и гражданското образование, както и практическото им приложение по време на панаир, ще подготви учениците за тяхното качествено кариерно развитие.

Категории: Uncategorized