Oбучение на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“

Публикувано от admin на

Oбучение на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“

Във връзка с изпълнението на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката, на 12-14 септември 2019 г., в Център за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, гр. София, се проведе обучение на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“, което беше официално открито от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България.

Участниците придобиха знания по въпросите на търговската марка и промишления дизайн като елементи на корпоративната идентичност, запознаха се с процедурите за тяхната регистрация и защита и придобиха ключови умения за успешно разработване и защита на марка на учебно-тренировъчна фирма.

Бяха включени теми свързани с основите познания за: марката като обект на индустриалната собственост; процедури по регистрация, опозиция и обжалване на марка по национален ред и на марка на ЕС; дизайнът като обект на индустриалната собственост; административно-наказателна защита на европейски и национални търговски марки и промишлени дизайни; нарушения и защита при нарушаване на права върху регистрирани марки и дизайни; обектите на индустриална собственост през погледа на бизнеса. Бе представено Учебното патентно ведомство към Центъра за учебно-тренировъчни фирми (единственото учебно патентно ведомство в Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PENInternational) и сътрудничеството между Центъра за учебно-тренировъчни фирми и Патентно ведомство на Република България, ползите и бъдещите възможности.

Вторият ден от семинара бе с практически упражнения, чрез които бяха представени знанията, придобити по време на теоретичната част. Учениците сформираха свои отбори, за да представят своята гледна точка за обектите на интелектуална собственост и мястото им в тяхното ежедневие. Изготвените презентации бяха представени от отборите пред сформирано жури от експерти от Патентно ведомство на Република България.

За първи път Патентно ведомство на Република България организира специална обща програма за учители и ученици. Програмата включваше лекции, практически упражнения, работа в екип за създаване на съвместни проекти и идеи, както и провеждане на състезания за учениците. Участваха учители и ученици от 17 училища от Цяла България.

Представители на Старопрестолна професионална гимназия по икономика в семинара бяха г-жа Лина Петрова – старши учител по икономически дисциплини и Михаела Кенарова и Зорница Атанасова – ученички от дванадесети клас, специалност „Оперативно счетоводство“. През предходната учебна година двете момичета бяха управителки на сформираните учебно-тренировъчни фирми. Техният опит и знания допринесоха за отличното представяне на отборите им. Отборът на Михаела Кенарова се класира на първо място, а на Зорница Атанасова на второ място. През започващата учебна година те ще споделят наученото по време на семинара и ще предадат опита си на по-малките ученици.

Категории: Uncategorized