II-ро място в Националното състезание за икономисти на английски език

Публикувано от admin на

II-ро място в Националното състезание за икономисти на английски език

Ученикът Димитър Топков от Старопрестолна професионална гимназия по икономика спечели II място в Националното състезание за икономисти на английски език, което се проведе на 6-7 април в Благоевград. Състезанието е организирано от Американския университет в България и професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”, със съдействието на РУО, гр. Благоевград.

То предостави възможност за творческа изява на ученици със задълбочени познания по английски език и практически умения в областта на предприемачеството, стимулира иновативността, креативността и екипната работа между младите хора, които са избрали икономиката за поле на своята бъдеща реализация.

До финалния кръг ученикът от XI клас достигна през проверка на езиковите умения и създаване на икономическо есе на английски език на тема „ Предприемач или наемен работник”.

В тазгодишното състезание участваха 142 ученици от
от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности като до финала са допуснати само 18 от тях.

В екип учениците трябваше да изготвят и защитят презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България. Оценяваха се добрата обосновка на правната форма и избора на предмет на дейност, иновативност, дефиниране на целевия пазар, финансови параметри, реклама и очаквани ползи от бизнес проекта.Други критерии за класиране бяха владеене на английски език, компютърни умения, комуникативност и работа в екип.

Идеята, с която Димитър завоюва второто място беше насочена към две от най- актуалните тенденции в съвременния свят- използването на новите технологии и еко- съобразния начин на живот- създаване на ECO SMART ресторант в известния с минералните си извори и потенциал за био- земеделие Велинград.

Председателят на журито Проф. Андрей Гюров- Департамент по бизнес на Американския университет в България, високо оцени иновативността и отличната икономическа обосновка на проекта.

Категории: Uncategorized