проект „Часовете, които ни дават сила“ на фондация „Благотворител“

Основна цел: Да се създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи. Целеви групи: ученици от IV до XI клас в основни и средни училища. Продължителност: 10 месеца от 01.09.2015 г. до 30.06.2016 г. Териториален обхват: в проекта се включват 14 училища от гр. София и Прочетете повече…

Европейски ден на езиците

От 23.09.2015 г. до 25.09.2015 г. в Старопрестолна гимназия по икономика се проведоха дейности, с които учениците отпразнуваха езиковото разнообразие на Европа и подкрепиха владеенето на повече чужди езици. Младите хора наблюдаваха мултимедийна презентация за инициативата Европейския съвет за учене на чужди езици, разпространиха информационни материали, подготвиха табло с цитати Прочетете повече…

Eвропейски ден на спорта в училище

Старопрестолна гимназия по икономика е агент на Сдружение”BG Бъди активен” и единственото училище от гр. Велико Търново което взе участие в седмицата посветена на „Европейския ден на спорта в училище”. Той е ден, посветен на насърчаването на физическата активност и спорт сред учениците, като се залага на елемента забавление. Във Прочетете повече…

ХIII–то издание на образователна програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”

В ХIII–то издание на образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”, от 31.08 до 04.09.2015 година в Банкя участие взеха: г-жа Ана Маркова Георгиева – старши учител по счетоводство и Роксана Стефанова Христова – ученичка от ХI а клас, специалност „Банково дело”. В програмата участваха 22 ученици обучаващи Прочетете повече…

Обява

На основание чл. 16., ал. 2 от ЗДС, Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” № 24, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за бюфет за закуски, топли и студени безалкохолни напитки с площ 40.00 кв.м. 1. Търгът ще се проведе на Прочетете повече…

Записване на ученици след I етап на класиране

Необходими документи при записването: Заявления /по образец/; Удостоверение за завършен VII клас – оригинал; Удостоверение за преместване – оригинал; Медицинско свидетелство – оригинал; Характеристика.