Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация

класирани ученици


обява учители


обява ученици


Списък на учениците, подали заявление за участие в проект „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ“


График на дейностите за подбор на ползватели по проект „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ“