За родители

Мерки за предпазване от COVID-19

COVID-19

COVID-19

Зимен инструктаж – 2019

зимен-инструктаж-2019

Организация на учебния ден

razpisanie-uchebni-chasove

График за консултиране на учениците от учителите за II срок за учебната 2019/2020 година

консултации

График за водене на училищната документация, консултиране на ученици и родители от класните ръководители: II-РИ ЧАС НА КЛАСА

II-ЧК