Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета по тримесечия за 2020 г.
Утвърден бюджет 2020 г.
Отчет за първото тримесечие на 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет – 31 декември 2019 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет – 30 септември 2019 г.


Информация за изпълнение на делегирания бюджет – 30 юни 2019 г.


Информация за изпълнение на делегирания бюджет – 31 март 2019 г.


Бюджет 2019 г.


Бюджет 2018 г.


Информация за изпълнение на делегирания бюджет 31.03.2018г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет 31.12.2017г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет 30.09.2017г.


Бюджет 2017г.