Свободни места след III етап на класиране, прием след завършен VII клас

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране прием след завършен VII клас до 05 септември 2016 г.:

професия Финансист, специалност Банково дело – 3 броя,

професия Офис-мениджър, специалност Бизнес-администрация – 4 броя,

професия Икономист-информатик, специалност Икономическа информатика – 10 броя.