УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В изпълнение на Споразумението от 29.09.2016 г. между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и на... Read More