ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейно... Read More

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Председателят на Административен съд Велико Търново и директорът на Старопрестолна гимназия по икономика в ... Read More