95 години Старопрестолна гимназия по икономика

Публикувано от admin на

95 SGI 2На 5 декември 2014 година Старопрестолна гимназия по икономика отбеляза своята 95-годишнина. 95 години училището присъства в обществения и икономическия живот на град Велико Търново и региона. Гимназията, в която много фамилии са получили желаната от тях квалификация и успешно са се реализирали в професията и в живота.
В далечната 1919 година настоятелството на Търговско-промишленото дружество в Търново иска разрешение за организиране на вечерни търговски и занаятчийски курсове. И започва забележителното начало на училището: Нисше търговско училище, Великотърновска търговска гимназия, Държавна търговска гимназия „Симеон Княз Търновски”, Икономически техникум „Васил Коларов”, Техникум по икономика, Старопрестолна гимназия по икономика.
Днес, 95 години по-късно, в училището се обучават 400 ученици по специалностите „Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Икономическа информатика”, „Икономика и мениджмънт”. Заетите призови места на националните конкурси по счетоводство, „Най-добра бизнес идея“, състезанията по икономикс, публични финанси, ангажираността на учениците в инициативите по програма Джуниър Авчиймънт България – „Банките в действие”, „Ученическа компания”, „Мениджър за един ден”, „Иновационен лагер“, конкурса „Млад икономист“, учебно-тренировъчните фирми утвърждават Старопрестолна гимназия по икономика като еталон за качество и висок професионализъм. От м. юни 2014 година училището е пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
Екипната работа на учители и ученици е в основата на успешната реализация на европейски проекти и програми: Сократ Коменски – „Сравняване на системите за професионално образование в Европа“, „Изработване на ергономично работно място на ученика”, „Съобразяване с европейските изисквания на пазара на труда”; Коменски – училищни партньорства – „Успешен млад предприемач”, “European team building”; Леонардо да Винчи – мобилност, „Развитие на компетенции за успешна интеграция на европейския пазар на труда”, „Нови умения и опит в бизнес-среда чрез информационни и комуникационни технологии“, „Развиване на интегративни компетенции в бизнес-среда“, „Европейски опит чрез практика във фирмен офис”, „По-успешни чрез европейска бизнес среда“; Младежта в действие – „Опознай Европа чрез фототуризъм”, “Да обикнем планината”; Леонардо да Винчи – партньорства – „Обединение за развитие и устойчивост на професионалното образование”, „Първи стъпки на европейския пазар на труда – ние можем да учим заедно“. Старопрестолна гимназия по икономика си партнира с училища, образователни институции, стопански организации от Португалия, Испания, Италия, Германия, Австрия, Латвия, Турция, Румъния, Чехия, Полша, Исландия. Наши ученици и учители бяха „Един ден в Европейския парламент – Страсбург“ по програма „Евроскола“. Осъществени са 383 мобилности.
Старопрестолна гимназия по икономика работи по национални програми „ИКТ в училище“, „С грижа за всеки ученик“, „На училище без отсъствия“, „Управление за ефективно професионално образование”, „Нова възможност за моето бъдеще“. Петдесет и осем са извънкласните и извънучилищните форми по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ). В дейностите на клубовете и ателиетата участват 660 ученици.
Диплома за средно образование от Старопрестолна гимназия по икономика са получили 10 180 зрелостници. Много добър е успехът, постигнат на Държавните зрелостни изпити. Висок е процентът на завършилите ученици от випуск 2014 г., които продължават обучението си във висши учебни заведения
95-годишнината на училището бе отбелязана с водосвет в църквата „Св. Николай”, където е отделена първата килия за създаденото Нисше търговско училище през 1919 г., мястото, от където започва началото на Старопрестолна гимназия по икономика. В знак на почит от признателните поколения бе открита и осветена паметна плоча.
В Старопрестолна гимназия по икономика бе проведен тържествен педагогически съвет, на който присъстваха г-жа Снежана Данева – Иванова, зам.-кмет “Икономическо развитие” на община Велико Търново, г-жа Пенка Игнатова – директор на Дирекция “Образование, младежка дейност и спорт”, инж. Розалия Личева – началник на РИО – Велико Търново, инж. Таня Димитрова – старши експерт по професионално образование при РИО, проф. д-р Андрей Захариев, ръководител катедра “Финанси и кредит“ и заместник-председател на общото събрание на СА „Д. А. Ценов“, Свищов, представители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, директори на училища, бивши и настоящи директори, учители, ученици, служители на гимназията.
Поздравителни адреси бяха получени от Министерството на образованието и науката, от кмета на Община Велико Търново – инж. Даниел Панов, от РИО, Велико Търново, читалище „Надежда 1869“, Регионален исторически музей, от професионалните гимназии в града и региона и от други училища. Старопрестолна гимназия по икономика получи плакет за дългогодишно партньорство със Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.
С решение на Педагогическия съвет бяха връчени почетни грамоти на бивши директори и учители за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална работа в Старопрестолна гимназия по икономика. Тържественият педагогически съвет завърши с връчване на капсула на времето от Мария Георгиева, ученичка от XII клас на г-жа Дора Тодорова, директор на училището. В нея са съхранени посланията на учениците от випуск 2015 година, учителите и гостите с пожелание тя да се допълни на 100 годишния юбилей на училището и отвори по-късно.
Празникът продължи с факелно шествие до хълм „Царевец“, което бе водено от военния оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“. Застанаха почетни караули пред паметниците „Велчова завера“, „Пиколо“, пред читалище „Надежда – 1869“. Факелното шествие приключи на площад “Цар Асен I” с построяването на почетна стража пред крепостните стени на „Царевец“ и поднасяне на цветя.
Под знака на празника се проведе състезание по счетоводство, конкурс „Най-добър инвестиционен проект“, иновационен лагер през Седмицата на предприемачеството, представени бяха стихотворения и есета на тема „Моето училище – вчера, днес и утре“, проведен бе фотоконкурс „Училището през моите очи“, състезание за постер на тема „95 години Старопрестолна гимназия по икономика”, осъществена бе среща с бивши възпитаници на училището. Учениците изготвиха карикатури, рисунки, колажи на теми „Икономически растеж и богатство”, „Инфлация и безработица – работната сила в Европейския съюз”, „Икономически карти и промените в обществото”, „Ролята на банките и пазарите в обществото”, „Пари и банки – история”, презентация на тема „Икономисти-нобелисти“. Обособени бяха кътове с историята на училището, стая по икономика и счетоводство, по икономическа информатика, учебно-тренировъчни фирми, проекти, творчеството на учениците, спортните постижения.
Признателност пред поколенията търновци, свързали съдбите си с училището!

Категории: Uncategorized