68 зрелостници от Старопрестолна професионална гимназия по икономика получиха дипломи за средно образование.

Публикувано от admin на

68 зрелостници от Старопрестолна професионална гимназия по икономика получиха дипломи за средно образование.

В Народно читалище „Надежда 1869“ тържествено бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на випуск 2019. Всички зрелостници успешно положиха държавните зрелостни изпити и държавните изпити по теория и практика на специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Средният успех на випуска е много добър.

На тържеството специални награди – плакети за отличен успех, високи постижения на национални олимпиади и състезания и за издигане престижа на училището получиха Десислава Димитрова, Бирджан Яначков, Лъчезар Димитров. Поздравителни адреси по повод дипломирането получихме от от проф. д-р Андрей Захариев ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” , от ръководството на УНСС и Икономически университет гр. Варна. Бивши възпитаници на училището учредиха награда в памет на своята учителка Цветанка Мънчева. Носители на тази награда, която е с равностойност 500 лв. са Бирджан Яначков и Лъчезар Димитров. Десислава Димитрова е носител на наградата “24 май” на община Велико Търново. Тази награда, е признание както за Деси така и за целия екип на гимназията.

Директорът на училището поздрави зрелостниците от випуск 2019 и заедно с дипломите и свидетелствата връчи на изявените ученици грамоти, сертификати и награди за отличен успех, за принос в развитието на училищната общност и за участие в проекти.

Специалност „Банково дело“, професия „Финансист“ завършват 25 ученици с много добър среден успех. 19 получават и свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Шест са отличниците на класа, а трима от тях Бирджан Яначков, Ирен Дудрекова, Мартин Георгиев имат успех 6,00 на държавния изпит по теория и практика на професията.

Специалност „Оперативно счетоводство“, професия „Оперативен счетоводител“ завършват 21 ученици с много добър среден успех като отличниците са трима. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация получават 18 ученици. От тях 3 имат успех 6,00 на държавния изпит по теория и практика на професията-Десислава Димитрова,Мирослава дончева, Габриела Караосманова.

Специалността „Икономическа информатика“, професия „Икономист информатик“ завършват 22 ученици с много добър успех. Отлична диплома има един ученик. 14 ученици получават свидетелства за трета степен на професионална квалификация. Лъчезар Димитров е получил оценка 6,00 на държавния изпит по теория и практика на професията.

Преди официалния старт на кандидат-студентската кампания 50 от 68-те зрелостници от випуск 2019 имат вече придобити студентски права в икономически ВУЗ-ове. Някои са студенти още от 11 клас благодарение на завоюваните призови места на национални състезания, олимпиади и конкурси по икономически дисциплини.

Категории: Uncategorized