30 ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха учебна практика в град Брага, Португалия

Публикувано от admin на

30 ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха учебна практика в град Брага, Португалия

През месец април 2019 г. 30 ученици от X, XI и XII клас от специалностите „Банково дело”, „Икономическа информатика”, „Оперативно счетоводство”и „Бизнес администрация”на Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха своята учебна практика в град Брага, Португалия. Това беше вторият етап на проект „МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ- КЛЮЧ КЪМ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”. Той имаше за цел надграждане и подобряване на ключови професионални знания и умения на учителите и учениците, подготвяне на човешки ресурси с квалификация, съответстваща както на нуждите на националната икономика, така и на европейския пазар на труда чрез провеждането на обучение и практика в интеркултурна среда. Финансирането е осигурено от Европейската комисия и е в размер на 116,578 €.

Партньор по проекта е Braga Mobility Open- организация, чиято дейност е насочена както към реализиране на трансгранична мобилност, така и към осигуряване на образователни услуги.

Целта на проекта е чрез работа във фирмен офис запознаване с европейските практики в областта на ИКТ, счетоводството, управлението, предприемачеството, данъчното и трудовото законодателство и социалното осигуряване в ЕС, към трансформиране икономическите знания на участниците в икономическо поведение, към постигане на прагматичност в подготовката на учениците, към формиране на умения за практическо решаване на задачи в професионален и личен план , към повишаване нивото на чуждоезиковата и компютърна подготовка на учениците, към развиване на умения за правене на информиран кариерен избор и визия за перспективите на професионалното израстване.

За пръв път учениците получиха възможност да повишат нивото на езиковата си подготовка чрез използване на OLS/ онлайн езикова подготовка по програма Еразъм +/. Това е чудесна възможност за тестване и усъвършенстване на езиковите знания и умения. Учениците, които са провели учебната си практика в чужбина ще получат документ ECVET.Това е европейски инструмент, който позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетентности . Системата има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно..

Старопрестолна професионална гимназия по икономика гледа на работата по проекти като на инвестиция в професионалното и личностно развитие на всички участници. Учениците, включени в мобилността имаха възможност да тестват своя професионален избор. Реализирането на този проект е пореден успех за гимназията и показва нейния капацитет да работи за подобряване качеството на професионално образование и обучение.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Категории: Uncategorized