Учители и ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, обмениха добри практики с партьорите си по проект „Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“ на програма ЕРАЗЪМ+

8 ученици и 4 учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика участваха в работна среща по проект „CULTURAL HERITAGE – A LINK TO THE PAST, A BRIDGE TO THE FUTURE” в румънския град Бузъу от 21 до 25 октомври. Дейностите, в които се включиха ученици от петте партниращи си училища Прочетете повече…

Старопрестолна професионална гимназия по икономика подписа споразумение за сътрудничество с Районен съд – Велико Търново

На 24.10.2019 г. между Старопрестолна професионална гимназия по икономика и Районния съд в гр. Велико Търново, представлявани от своите ръководители – г-жа Виолета Йосифова, директор на СПГИ, и съдия Десислава Чалъкова-Минчева, и.ф. административен ръководител – председател на ВТРС, бе сключено споразумение за взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство за осигуряване на Прочетете повече…

Интернационализацията на образованието обсъждаха учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Група от 10 преподаватели от Старопрестолна професионална гимназия по икономика беше на професионална визита в град Брага , Португалия от 21 до 28 август. Визитата е част от дейностите по проект „Перспективи за заетост чрез мобилност и  продължаваща квалификация“, 2019-1-BG01-KA116-061587 по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за Прочетете повече…

УЧАСТИЕ НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА В НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

До 11 октомври Велико Търново беше домакин на Петите национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с партньорството на Областна администрация и Регионалното управление на образованието – Велико Търново. Старопрестолна професионална гимназия по икономика участва в изложението на институции за професионално Прочетете повече…