Училищен кръг на националното състезание “Най-добра бизнес идея”

На 22.02.2017 година се проведе вторият училищен кръг на Националното състезание „Най-добра бизнес идея“. То се провежда в два етапа: • I етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите; • II етап – устно представяне и защита на бизнес идеите. Комисията за оценка допусна до II училищен етап Прочетете повече…