Неучебни дни

На основание заповед на кмета на община Велико Търново ви информирам, че 9 и 10 януари 2017 година са обявени за неучебни, поради влошена зимна обстановка. В. Йосифова Директор на СПГИ