Национално състезание по финанси и счетоводство за средношколци, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България

Още 10 ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика са студенти в Университета за национално и световно стопанство след проведеното на 10 декември 2016 г. най-голямо Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. На събитието в Прочетете повече…

Участие в регионалното състезание „Евроскола“

На 19 ноември 2016 година се проведе регионално състезание „Евроскола“ в гр. Габрово. В състезанието участваха 12 отбора от областите  Велико Търново, Габрово и Ловеч. Според регламента отборите  се състоят от 5 ученици, които чрез жребий избират една от 14 теми, по която правят 5 минутно представяне. Следва резюме от Прочетете повече…

Национално ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит”

Възпитаници на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, Велико Търново взеха участие в Национално ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит” на 02 декември (петък), организирано от първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска Прочетете повече…