„Вдъхнови бъдещето“ с „Мениджър за един ден”

„Мениджър за един ден” е най-дългоочакваното и популярно от всички събития на JA Bulgaria 15-тото издание на инициативата се проведе на 17 ноември 2016 г. под мотото „Вдъхнови бъдещето“. Целта на инициативата е да даде възможност на младите хора за ранно кариерно ориентиране и придобиване на ценни умения за бъдещия Прочетете повече…

Иновационен лагер

За девета поредна година в периода 14-20 ноември Джуниър Ачийвмънт България е домакин на Световната седмица на предприемачество за България. Старопрестолна професионална гимназия по икономика се включи за седми път в инициативата чрез организиране и провеждане на Иновационен лагер.Гост на събитието в Старопрестолна професионална гимназия по икономика бе инж. Таня Димитрова Прочетете повече…

ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ От началото на учебната 2016/2017 година стартира проектът „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни Прочетете повече…

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Председателят на Административен съд Велико Търново и директорът на Старопрестолна гимназия по икономика в града си стиснаха ръцете за съвместна работа по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Приоритет на предвидените мероприятия е повишаването на правната култура и информираността на учениците за Прочетете повече…