20 ученици на СПГ по икономика проведоха произведствената си практика във фирмени офиси в Португалия

Публикувано от admin на

СПГ по икономика приключи успешно поредния проект за мобилност на ученици. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Еразъм+ на Евреопейския съюз и има за цел усъвършенстване на практическите умения и езикови компетенции на учениците чрез осъществяване на връзка между образованието и практическото му приложение в реална работна среда. 20 ученици от специалностите „ Икономическа информатика“, „ Съдебна администрация“ и „ Електронна търговия“ бяха на триседмичен стаж 25 юни до 13 юли 2022 година във фирмени офиси в град Брага, Португалия.  Всички 20 ученици са получили следните документи за сертифициране на постигнатите по време на мобилността знания, професионални умения и лични компетенции: Europass Mobility Document,  сертификат от приемащата организация и Erasmus+ Learning Agreement complement. Те са описани в тази платформа.  Освен това всички ученици получиха  препоръчителни писма от фирмите, в които са провели своята учебна практика. На учениците бяха възложени индивидуални практически задачи, които те изпълниха по време на триседмичната си практика във фирмените офиси. Менторите от фирмите и приемащата организация заедно с придружаващото лице направиха оценка на постиженията на всички участници в индивидуални оценъчни карти. В началото на проекта беше подписан Меморандум за разбирателство между училището и приемащата организация, в който за всички специалности, от които имаше участници, бяха разработени единици резултат от ученето. Така на участниците са дадени документи ECVET, с които те могат в бъдеще да си осигурят трансфер на придобити знания и умения.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Категории: Uncategorized