ХIII–то издание на образователна програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”

Публикувано от admin на

Picture 586 В ХIII–то издание на образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”, от 31.08 до 04.09.2015 година в Банкя участие взеха: г-жа Ана Маркова Георгиева – старши учител по счетоводство и Роксана Стефанова Христова – ученичка от ХI а клас, специалност „Банково дело”. В програмата участваха 22 ученици обучаващи се в Професионални гимназии по икономика от цялата страна и трима учители от гр. Пазарджик и гр. Смолян. 3
Организатори на програмата бяха Комисията за финансов надзор, Министерството на образованието и науката и Фондация „Атанас Буров”.
Разгледани бяха темите: Комисия за финансов надзор и капиталов пазар; Застрахователен пазар и Осигурителен пазар. Теорията бе съпроводена с провеждането на практически упражнения и посещения на: Българска фондова борса, Централен депозитар, Финансова група „Карол”, „Дженeрали България Холдинг”, ВУ за застраховане и финанси, ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество и Комисията за Финансов надзор.
Обучението завърши с връчване на удостоверения за участие в програмата ”Небанков финансов сектор в България”.

Категории: Uncategorized