Харта за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“

Публикувано от admin на

Харта за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“

На Старопрестолна професионална гимназия по икономика бе присъдена Харта за мобилност в сферата на професионалното образование по програма„Еразъм+“.

Тази харта признава оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, награждава и подпомага усилията на училището за постигане на висока интернационализация в сферата на професионалното образование чрез програмата „Еразъм+“. Хартата за мобилност в сферата на професионалното образование признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на гимназията за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Хартата позволява на Старопрестолна професионална гимназия по икономика да осъществява по- лесно ежегодното си кандидатстване по проекти по програма „Еразъм+“.

Гимназията се задължава да спазва разпоредбите, заложени в Поканата за Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и да изпълнява задълженията, поети при кандидатстването за нея. Училището е готово да полага всички усилия, за да запази високото качество в организирането на мобилности в сферата на професионалното образование.

сертификат Еразмус плюс-ilovepdf-compressed
Категории: Uncategorized