Учители от Старопрестолната гимназия обменяха добри практики свързани с дигиталната грамотност

Публикувано от admin на

Преподаватели от Старопрестолна професионална гимназия по икономика участваха в работна среща по проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки” в град Турси, Италия.  Той е разработен съвместно с партньори от Италия, Португалия, Литва, Испания и Гърция и е съфинансиран от програма Еразъм +.  Двадесет и първи век се счита за ера на дигитализацията и пред  учителите стои предизвикателството да обучат своите ученици днес на умения, които ще са им неоходими утре. Основна задача на преподавателите е чрез формални и неформални методи на обучение учениците да бъдат по- грамотни в областта на информационните технологии, да използват по адекватен начин интернет ресурсите, да избягват опасностите от комуникации в социалните мрежи, да мислят критично и креативно. 

По време на работната среща бяха търсени отговори на следните въпроси: как да управляваме по сигурен и ефективен начин онлайн комуникацията; кои са най- големите рискове, свързани със социалните мрежи; как да използваме възможностите на Moodle за създаване на обучителни ресурси; кои са основните характеристики на медийната грамотност и как да научим своите ученици да използват правилно социалните медии. Следващата работна среща по проекта ще се проведе в Гърция.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на екипа от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Категории: Uncategorized