Учители и ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, обмениха добри практики с партьорите си по проект „Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“ на програма ЕРАЗЪМ+

Публикувано от admin на

Учители и ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, обмениха добри практики с партьорите си по проект „Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“ на програма ЕРАЗЪМ+

8 ученици и 4 учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика участваха в работна среща по проект „CULTURAL HERITAGE – A LINK TO THE PAST, A BRIDGE TO THE FUTURE” в румънския град Бузъу от 21 до 25 октомври. Дейностите, в които се включиха ученици от петте партниращи си училища от България, Италия, Португалия, Румъния и Турция бяха насочени към опознаване на застрашени от забрава и изчезване традиции и обичаи. Съвместно с местния регионален исторически музей бе уредена изложба от образци на стари занаяти и битови предмети. По време на музикалното ателие ученици и учители научиха песни и танци на другите страни. Резултат от предварителна издирвателска работа на всички екипи бе създаденият многоезичен речник на остарели и общи думи. Домакините от LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,,IOLANDA BALAŞ SOTER’’ организираха богата културно- туристическа програма, за да запознаят своите гости с историческите, културни и природни забележителности на Румъния. Участниците в работната среща имаха възможност да подобрят своите комуникационни умения на английски език, да усъвършенстват способностите си да работят в екип, да мислят креативно, да бъдат толерантни и да зачитат ценностите на другите.

Този проект е едно уникално патньорство,чрез което учители и ученици от България, Италия, Турция, Румъния и Португалия имат възможност да си сътрудничат, да развиват компетенции в областта на ефективната кумуникация на английски език, литература, история, технологии, музика, фотография и изобразително изкуство.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на екипа от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Категории: Uncategorized