Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика ще работят по програма „Практични финанси“

Публикувано от admin на

На 27 септември беше поставен официален старт на програмата „Практични финанси“ за учебната 2018/2019 година. Инициативата започва пилотно през втория срок на миналата учебна година в 25 класа в страната. От средата на октомври обучението ще стартира общо в 50 класа в цялата страна. От Велико Търново по програмата ще работи сборна група от десетокласници от Старопрестолна професионална гимназия по икономика с ръководител г-жа Красимира Христова и основен ментор-доброволец Йорданка Илиева, Регионален мениджър на NN България.

„Практични финанси“ е създадена е по проект, иницииран и осъществен от Джуниър Ачийвмънт България и целия финансов сектор в страната с институционалното партньорство с Министерството на образованието и науката, експертното участие на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, и с подкрепата на NN България, БНП Париба и Финансова група Карол. Представлява интердисциплинарна програма, подходяща за ученици от първи гимназиален етап, която надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка. Основната й цел е да предостави на учениците не само знания, а и практически умения в управлението на личните финанси. Учебната програма съчетава традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, съчетани по начин, който помага на учащите да усвояват материала по-ефективно. Много важен елемент е участието на доброволците от бизнеса, които ще подпогнат учениците в усвояването на финансовите понятия с практически казуси и съвети.

Програмата насърчава инициативата на учениците, а ролята на учителя и доброволеца е да бъде фасилитатор и ментор. За упражняване и проверяване на усвоените понятия са предвидени интерактивни тестове (kahoot). Включените задачи предлагат възможност за индивидуална и екипна работа, ролеви игри, работа по проекти, участие в състезания. Препоръчани са посещения във финансови институции. Очаква се учениците да изградят умения за организиране на работа в екип, планиране и провеждане на проучвания, анализ на резултатите, формулиране и аргументирано представяне на изводи и идеи, водена на дебат.

За учениците от Старопрестолна професионална гимназия по икономика участието в програмата ще обогати финансовата им грамотност като им даде гледната точка на потребители на финансови услуги. Във втори гимназиален клас те ще имат възможност да застанат на другата страна на финансовата система, като в рамките на отрасловата и специфична професионална подготовка се запознаят по-задълбочено с корпоративните, публичните и международните финанси.

JABulgaria
Категории: Uncategorized