Ученици от Старопрестолна гимназия по икономика присъстваха на открити съдебни заседания в Районен съд – Велико Търново

Публикувано от admin на

Ученици от Старопрестолна гимназия по икономика присъстваха на открити съдебни заседания в Районен съд – Велико Търново

Ученици от 9 клас на Старопрестолната професионална гимназия по икономика посетиха Районен съд – Велико Търново, където присъстваха на открити съдебни заседания. В рамките на два дни деветокласниците от специалност „Съдебна администрация“ наблюдаваха съдебни процеси по три наказателни производства, водени от административния ръководител – председател Младен Димитров. Младите хора с интерес наблюдаваха как на практика протича съдебно заседание по наказателно дело. Те внимателно изслушаха становищата и доказателствените искания на страните, както и пледоарии на процесуалните представители. След приключване на заседанията съдия Димитров обясни на учениците спецификите на предмета на всяко дело и на процесуалните способи, използвани от страните. Деветокласниците разгледаха Деловодството на съда и се запознаха с работата на съдебните секретари. Посещението им бе съобразено изцяло с противоепидемичните мерки, като присъствието на учениците в съдебната зала се осъществяваше на групи от по осем човека.

Съвместните дейности между Районен съд – Велико Търново и Старопрестолна професионална гимназия по икономика ще продължат и за в бъдеще, в изпълнение на подписаното през 2019 година споразумение между двете институции за взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство за осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”, професия „Съдебен служител”. Постигнатата договореност предвижда Районният съд да осигури не само методическа подкрепа и експертна помощ във връзка с изготвянето и прилагането на учебните планове и програми по съответните учебни предмети за разширена професионална и допълнителна подготовка, но и да предостави база за провеждане на учебната практика на учениците, съдействие при осигуряване на ментори за провеждане на практическото им обучение и участие чрез експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (теория и практика).

Категории: Uncategorized