Ученици от Старопрестолна гимназия по икономика научиха спецификите на професиите съдебен деловодител и секретар

Публикувано от admin на

Ученици от Старопрестолна гимназия по икономика научиха спецификите на професиите съдебен деловодител и секретар

Съдебен деловодител и съдебен секретар от Окръжен съд – Велико Търново влязоха в класната стая на осмокласниците от специалност „Съдебна администрация“ в Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Росица Илиева и Атанаска Иванова разказаха на учениците какви са отговорностите и задълженията на съдебните служители. Деловодителят обясни как се образува дело, какво съдържат деловодните папки и как изглеждат те, как се пише и изпраща призовка и кой има достъп до делата. Съдебният секретар им разясни как се подготвя за заседание и какви са спецификите при машинописа. Интересът на учениците бе предизвикан от разкази за реални случки от съдебни заседания по наказателни дела.

С обучението си в специалност „Съдебен служител” учениците ще придобият знания и умения за работа в съдебната администрация, с които да подпомагат ефективно дейността на магистратите и съдиите. Специалността бе разкрита от Старопрестолната професионална гимназия по икономика от началото на тази учебна година, за което бе дадено подкрепящо становище от Окръжен съд – Велико Търново.

Откритият урок се реализира по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Тази година партньор на Окръжен съд – Велико Търново е Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Това е трета поредна лекция от цикъла образователни срещи, които се проведоха от началото на учебната 2019/2020 година. В първата председателят на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова запозна осмокласниците със структурата на съдебната власт. Втората среща с учениците бе на младши съдия Лилия Ненова и младши прокурор от Районна прокуратура – Велико Търново Калина Гроздева, които представиха по достъпен и увлекателен начин магистратските професии.

Категории: Uncategorized