Специалности и учебни планове

Типови учебни планове

С интензивно изучаване на чужд език
С разширено изучаване на чужд език

От 2009 година

Източник: Министерство на образованието и науката

Училищни учебни планове