Специалности и учебни планове

Типови учебни планове

С интензивно изучаване на чужд език

С разширено изучаване на чужд език

От 2009 година

Източник: Министерство на образованието и науката

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове – 2020/2021

Училищен учебен план – Съдебна администрация – VIII клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – VIII клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – VIII клас

Училищен учебен план – Съдебна администрация – IX клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – IX клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – IX клас

Училищен учебен план – Банково дело – X клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – X клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – X клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – X клас

Училищен учебен план – Банково дело – XI клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – XI клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – XI клас

Училищни учебни планове – 2019/2020

Училищен учебен план – Съдебна администрация – VIII клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – VIII клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – VIII клас

Училищен учебен план – Банково дело – IX клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – IX клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – IX клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – IX клас

Училищен учебен план – Банково дело – X клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – X клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – X клас

Училищен учебен план – Банково дело

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство

Училищен учебен план – Икономическа информатика