Специалности

Типови учебни планове

С интензивно изучаване на чужд език

С разширено изучаване на чужд език

От 2009 година

Източник: Министерство на образованието и науката

 

Училищни учебни планове

Професия “Финансист”

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Икономист-информатик”

Професия “Икономист”

Професия “Организатор интернет приложения”