Участие в регионалното състезание „Евроскола“

Публикувано от admin на

На 19 ноември 2016 година се проведе регионално състезание „Евроскола“ в гр. Габрово. В състезанието участваха 12 отбора от областите  Велико Търново, Габрово и Ловеч. Според регламента отборите  се състоят от 5 ученици, които чрез жребий избират една от 14 теми, по която правят 5 минутно представяне. Следва резюме от 2 минути на един от 3 работни европейски езици и 5 минути въпроси от журито. В отборът на СПГИ участваха : Михаил Михайлов – XII а, Десислава Димитрова – X б, Калина Друмева – XIв Георги Йорданов – XIв и Николай Карагеоргиев – XI в , Митко Антов – Xа.

Темите, по които се подготвяха учениците бяха:  Членове на ЕП, парламентарни групи, европейски политически семейства; Бежанската криза, Филмова награда ЛУКС; Единен цифров пазар; Права на човека и награда „Сахаров“; ТПТИ; Промени в климата и COP21; Надзорни и контролни функции на Европейския парламент; Изборът на председател на Европейската комисия; Права на жените / равни възможности; Бюджет на ЕС; Многоезичието в Европейския съюз; Гласът на гражданите в ЕС: избори, петиции, гражданска инициатива и др.; Тероризъм; Работа и стажове в европейските институции. Отборът на СПГИ представи темата „Промени в климата и СОР21“.

Журито оценяваше  уменията на състезателите въз основа на няколко критерия – познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. Доброто владеене на един от трите работни европейски езици – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програмата „Евроскола“.

За доброто представяне журито покани ученическа група от СПГИ  да посети София и Дома на Европа по повод отбелязването на Деня на Европа – 9 май, през  2017 година.

15555965_1217264738361668_1524112747_n 15451150_1217266648361477_1059293204_n 15554912_1217266468361495_156734078_n

Категории: Uncategorized