Участие в Националния кръг от първата Европейска олимпиада по статистика за ученици

Публикувано от admin на

Три отбора от Старопрестолна професнонална гимназия по икономика участваха в Националния кръг от първата Европейска олимпиада по статистика за ученици.

Участниците от единайсетте европейски страни, в които ще се проведе състезанието са общо 6300, разпределени в 2366 отбора. От България ученици са общо 527, разпределени в 194 отбора. Най-много отбори има от Русе като те са от 4 училища в града. Следват 25 отбора, съставени от 7 училища от София и изненадата е активността на учениците от Пазарджик, които са се обединили в 20 отбора от 3 училища. Най-много училища от един град са от Варна – общо 8.

Според регламента на олимпиадата отборите са съставени най-много от трима ученици, но е позволено дори самостоятелно участие. Важно е всеки отбор да има учител ментор. Изявили желание да се състезават сами са 16 български ученици.

Националният кръг се състоя в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории – Категория А: ученици от Х – ХII клас и Категория Б: ученици от VIII – IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, който изискваше повече математически знания и умения, а във втория – всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация. Първия етап на националния кръг завършиха успешно 94 отбора от Категория А и 34 отбора от Категория Б. По регламент до втория етап се допускат само отборите, получили повече от 50 точки. От допуснатите участници презентации направиха 73 отбора от Категория А и 25 отбора от Категория Б. В Европейския кръг ще участват само победителите от националния кръг във всяка държава. Те ще трябва с 2-минутен видеоклип да отговорят на въпроса: „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“

В Категория А от Старопрестолна професнонална гимназия по икономика успешно достигнаха до втори етап два отбора. „StatFocus“, в състав: Димитър Топков ХІІ б клас, Десислава Димитрова ХІ б клас и Лъчезар Димитров ХІ в клас, получи на първи етап 91,1 точки, на втори етап – 81 точки и с окончателните 83,5 точки се класира на 16-то място. Отбор „Beti“ на Бирджан Аначков от ХІ а клас получи на първи етап 72,3 точки, на втори етап 75 точки и с окончателните 74,3 точки се класира на 28-то място. Ръководител на двата екипа беше г-жа Красимира Христова. За първия етап активно помага г-жа Бисерка Йосифова.

В Категория Б до втори етап достигна един отбор. Учениците от „statTeam“ с ръководител г-жа Росица Манолова-Иванова получиха на първи етап 73,4 точки, на втори етап 61,5 точки и с окончателните 64,5 точки заеха 15-то място. Тъй като деветокласниците Емрал Курдов, Мартин Хабоян и Наталия Захариева все още не са изучавали статистика, техен ментор беше дванадесетокласникът Георги Йорданов.

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) ще приеме успешно представителите се ученици без конкурсен изпит в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия”, специалност „Статистика и иконометрия“, ОКС „бакалавър“, като признава оценка 6 (шест) за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване през 2018 година.

Категории: Uncategorized