Участие в Националното състезание за икономисти на английски език

Публикувано от admin на

На 31март и 1 април в електронна среда, виртуално чрез платформата ZOOM се проведе финалният кръг на Националното състезание за икономисти на английски език, организирано в партньорство от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ гр. Благоевград и Американски университет в България, и подкрепата на РУО – Благоевград. Това беше необичаен завършек на вече традиционното съревнование между ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности. В тазгодишното издание се включиха 97 ученици от 19 училища в страната. Целите на състезанието са учениците да прилагат  на практика познанията по английски език като използват икономическа терминология, да излагат идеите си на английски език и да ги аргументират.

То предоставя възможност за творческа изява на ученици със задълбочени познания по английски език и формирани практически умения в областта на предприемачеството. Не на последно място то стимулира иновативността, креативността и екипната работа на учениците.

4 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика участваха в състезанието- Мартин Хабоян- XIIб клас, Александър Русев- XIб клас, Пламена Христова и Светлозара Кьорхалилова от XIб клас. В първия кръг учениците решаваха тест за определяне нивото на владеене на английски език. Втори кръг включваше два модула, както следва:

– I модул: Есе на тема: „Аз съм предприемач в условия на Пандемия от коронавирус и икономическа криза“ и II модул: Умения за водене на разговор на английски език. За участие във финалния кръг – изготвяне и защита на презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България- се класира Александър Русев.

Жури в състав: представители на Американски университет в България- доц.  Тамара Тодорова и проф. Джефри Нилсен от департамента по икономика;старши учител по икономически дисциплини от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“-Благоевград;представител на РУО Благоевград и представител на бизнеса, оцени работата на екипите по предварително дефинирани критерии.

Наградените проекти се отличиха с ясна и точна икономическа обосновка, владеене на английски език и умения за презентиране.

Всички участващи ученици се включиха в дискусия „ Пътят на успеха“ с настоящи и бивши студенти на Американския университет, които вече са успешни предприемачи.

Състезанието завърши с думите на проф. Дж. Нилсен- изучаването на икономика позволява да разберем света , в който живеем.

Категории: Uncategorized