УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Публикувано от admin на

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В изпълнение на Споразумението от 29.09.2016 г. между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката и реализирането на образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, магистратите от Административен съд Велико Търново приеха идеята да влязат в ролята на лектори на ученици от гимназиален курс. В тази връзка от началото на месец ноември, 2016 г. досега, съдия Микова и съдия Янева гостуваха в часовете по Етика и право на трите паралелки на десети клас в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, където увлекателно и достъпно запознаха тинейджърите със съдебната система в Република България, с това що е административно правосъдие, с правата ни като граждани на Европейския съюз, с Конституцията и други. Силен интерес у учениците предизвика темата за съдийската професия и статута на магистратите. По време на лекционния курс гимназистите имаха възможност да получат компетентни отговори на многобройните си въпроси, свързани със специфичната юридическа материя.

Финал на инициативата бе поставен днес, 05.05.2017 г. в сградата на Административен съд Велико Търново, където младите хора с интерес наблюдаваха съдебния процес по административно дело, образувано по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново, след което получиха разяснения за състава на съда, функцията на прокурора и предприетите процесуалните действия. С любопитство беше изслушан съдия Чемширов – и. ф. председател на съда, който обясни за работата на магистратите и администрацията, и функционирането на съда. Младежите с интерес и вълнение се възползваха от предоставения им шанс да сложат съдийска тога, да прегледат съдебна преписка и да заемат нелекото съдийско място. Посетителите останаха доволни от натрупаните лични впечатления, прекия допир до съдебната институция и влизането в ролята на съдии. От своя страна, магистратите и учителите отчетоха положителни резултати и ползотворен ефект от състоялите се образователни мероприятия. Нещо повече, заявиха готовност да се включат в подобен образователен курс и през следващата учебна година.

За успешно участие в програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017 г. всеки ученик от Х а,б,в класове получи Удостоверение от Висшия съдебен съвет и Административен съд Велико Търново.

Категории: Uncategorized