Съобщение

В периода 30.11-21.12.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII до XII клас в Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Обучението ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на електронната платформа на Microsoft – Teams.

Учебните занятия ще се провеждат според утвърденото седмичното разписание при следната организанизация на учебния ден:

1 час:    8:00 – 8:40

2 час:    8:50 – 9:30

3 час:  9:40 – 10:20

4 час:  10:30 – 11:10

5 час:  11:20 – 12:00

6 час:  12:10 – 12:50

7 час:  13:00 – 13:40