Стефани Златкова – XII а

Срещата в Държавния архив – гр. Варна започна в 9 часа. Посрещна ни целия екип. Запознаха ни с тяхната работа – какво представлява и в какво се състои. Разведоха ни в различните отдели. На всеки от нас беше предоставена възможността да заемем тяхната позиция-разглеждахме и реставрирахме стари документи. Държавна агенция “Архиви” провежда държавната политика в областта на комплектуването, научно-техническата обработка, съхранението, опазването и предоставянето за използване на документите от Националния архивен фонд, както и в областта на развитието и усъвършенстването на архивната теория и практика. ДАА е пряко подчинена на Министерския съвет и се управлява от председател. Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и четири дирекции. Работата е много интересна, но и много отговорна.

Моят отдел се занимава с дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране. Хората бяха много любезни и позитивни. Млади, мотивирани служители ,които обичат работата си и са се отдали напълно на това важно задължение. Впечатлена съм от ентусиазма, мотивацията и желанието с което работят. Щастлива съм, че бях част от екипа им за 1 ден и имах възможността да видя неща, които много малко хора са виждали . Отношението и организацията бяха на ниво, а всички бяхме заредени с енергия , пълни с въпроси , на които намерихме отговори.