Статистиката в нашия живот

Публикувано от admin на

Статистиката в нашия живот

Всеки ден медиите разпространяват различни числа, отнасящи се до населението, държавата и бизнеса. Говори се за коефициенти и индекси – на заетостта, на безработицата, на цените на различни стоки и услуги, за количеството на различни продукти, произведени в отделните отрасли на народното стопанство, за съотношението на различни показатели и много други. Получаването на тези числа се свързва с понятието статистика. Това е науката, която следи количествените промени, които настъпват в социалния, политическия, икономическия живот на обществото. Целта й е да се оцени състоянието и динамиката на масови явления, както и взаимните връзки и зависимости между тях, и да се направят предвиждания за бъдещи периоди.

В Старопрестолна професионална гимназия по икономика учениците изучават статистика освен като раздел от математиката и като специализирана икономическа дисциплина в няколко учебни предмета – обща теория на статистиката, икономическа и финансова статистика. Затова два клуба по проект „Твоят час“ на Министерство на образованието и науката се интересуват от приложението на тази наука в обществения живот. В клуб „Забавна математика“ с ръководител г-жа Бисерка Йосифова участват ученици от десетите класове с афинитет към математика, за които тя не е един от трудните предмети, а напротив – дава големи възможности за развиване на логическото мислене, възпитава в упоритост и настойчивост в преодоляване на трудностите, а освен това може да бъде и „забавна“. В клуб „Иновации и предприемачество“ с ръководител г-жа Красимира Христова участват единадесетокласници с предприемачески дух, креативност и амбиция за развиване на мениджърски умения.

Двата клуба проведоха представителната си изява като съвместна инициатива, посветена на Деня на статистиката в България, 25 юни. Учениците се включиха в деня на отворени врати в отдел „Статистически изследвания Велико Търново“, част от Териториално статистическо бюро Север на Националния статистически институт. Любезните статистици, начело с техния началник г-н Борислав Борисов, изгледаха и коментираха презентация, подготвена от младите икономисти. Те разказаха за статистиката като практическа дейност и поканиха учениците да проведат производствената си практика при тях.

Партньорството между Старопрестолна професионална гимназия по икономика и отдел „Статистически изследвания Велико Търново“ съществува от години. Всяка есен г-н Борисов е член на журито на състезанието Иновационен лагер, което е част от инициативите на „Джуниър Ачийвмънт“. Участвал е и в обсъждането на Стратегията за развитие на училището. Ученици от гимназията посещават отдел „Статистически изследвания Велико Търново“ и ползват информация, предоставена от служителите в отдела.

Категории: Uncategorized