Старопрестолна професионална гимназия по икономика с нов проект по програма Еразъм +

Публикувано от admin на

Старопрестолна професионална гимназия по икономика с нов проект по програма Еразъм +

Проектът ” Мобилността и дигиталната компетентност – ключ към личностно и професионално развитие”, разработен от екипа на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, бе одобрен за финансиране в размер на 116 578 евро. Партньор по проекта е организацията Braga Mobility Open от град Брага, Португалия.

В първия етап на проекта през месец септември ще участват 10 учители от гимназията по икономика, преподаватели по професионална и общообразователна подготовка. Те ще бъдат включени в курс на тема „ Дигитално обучение“. Мобилността ще даде възможност на преподавателите да се обучат в практика, позволяваща използването на технологиите за стимулиране интереса към учението. Този нов метод дава възможност за индивидуален подход, за да може всеки ученик да достигне пълния си потенциал. Това ще е предизвикателство за преподавателите да излязат от зоната си на комфорт, но ще увеличи персоналния и професионалния им капацитет. Във втория етап на проекта през март- април 2019 година ще участват 30 ученици от X, XI и XII клас на Старопрестолна професионална гимназия по икономика. По време на 3 седмичната учебна практика в офиси на банки, счетоводни кантори и ИТ фирми те ще придибият нови професионални знания и умения, които ще бъдат документирани и сертифицирани. Обучението и практиката в международен контекст ще развият техните езикови и социални компетенции. Опитът, придобит в чужда страна е отлична възможност за съпоставка и растеж, за придобиване на европейско самосъзнание както от преподавателите, така и от учениците.

Категории: Uncategorized