Старопрестолна професионална гимназия по икономика успешно финализира проект по програма Еразъм +

Публикувано от admin на

Старопрестолна професионална гимназия по икономика успешно финализира проект по програма Еразъм +

На пръв поглед темата за културно-историческото наследство, залегнала в проекта „ Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future“ е твърде далече от профила на училището. Въпреки това обаче години наред преподавателите от гимназията възпитават учениците в дух на уважение към миналото, на отговорно поведение в настоящето и бъдещето.Това беше причината екипът на СПГИ да приветства възможността да работи в сътрудничество с училища от Румъния, Италия, Турция и Португалия осъзнавайки колко са значими целите на проекта, колко е важно съвременните ученици да познават не само своето минало и традиции, но и традициите на другите народи в голямото европейско семейство.

Предизвикателствата на пандемията поставиха на изпитание партнъорството, но в същото време показаха, че при добра комуникация могат да се изпълнят поставените цели. След едногодишно отлагане в началото на юли се проведе последната работна среща по проекта в Торбали, Турция. На  нея при строго спазване на противоепидемиологичните мерки в страната домакин взеха участие 8 ученици и преподаватели.

Учениците се включиха в различни дейности – “ Градове на бъдещето“, „През фотообектива от минало към бъдеще“- които им дадоха възможност да повишат своята увереност във важността на европейското културно-  историческо наследтво, на ученето през целия живот, социалната инклузия и критичното мислене.  Учениците планираха и изпълниха доста амбициозен проект- стенописване на така наречената “Erasmus +Monument Wall”. Всеки екип изобрази на стената символи, с които представи своята страна и традиции.

При изпълнението на този проект ученици и учители създадоха приятелства, изградиха мрежа от контакти, родиха се идеи за нови проекти. Всички участници подобриха своите дигитални и комуникационни компетенции по английски език.

За първи път екипът на гимназията използва възможностите, които дава платформата eTwinning- свободно пространство за изразяване на мнения, за споделяне на преживявания и опит, за разпространение на проектни резултати.

В края на проекта участвалите в него ученици са по- уверени в необходимостта историческото наследство да бъде съхранено, а те самите да бъдат активни и отговорни граждани на Европа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Категории: Uncategorized