Старопрестолна професионална гимназия по икономика получи Акредитация по Програма „Еразъм +“

Публикувано от admin на

Програма „ Еразъм+“ стартира през 2014 година като приемник на програми за учене през целия живот и даде многобройни възможности за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Старопрестолна професионална гимназия по икономика има богат опит в работата по проекти за трансграничен обмен и сътрудничество в училищното и професионално образование и обучение. През 2017 година училището получи Харта за мобилност в областта на професионалното образование за своя доказан капацитет в създаването, управлението и качествената реализация на проекти. В периода 2018- 2020 година само в проекти за индивидуална мобилност 30 преподаватели участваха в професионални визити, а 90 ученици проведоха своята учебна практика и направиха своите първи стъпки в професионалната си дейност в офиси в чужбина. Предоставената сега Акредитацията на Програма „Еразъм“ потвърждава, че екипът на СПГИ е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от целенасочените усилия за развитие на училището,  за подобряване на предлаганото професионално образование и обучение в областта на икономиката и информационните технологии. Създаденият план за Европейско развитие на СПГИ включва 3 основни приоритета: реализация в професиите на настоящето и бъдещето чрез осигуряване на адаптивно, привлекателно, качествено и иновативно професионално образование и обучение; подпомагане на пълноценното личностно и професионално развитие на учениците; мотивирани и креативни учители чрез усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение на персонала.

Благодарение на получената Акредитация за перида 2021- 2027 година СПГИ ще има възможност ежегодно да осигурява на своите преподаватели възможности за професионално развитие чрез запознаване с добри иновативни  педагогически практики в чужбина. Ученици от десети, единадесети и дванадесети клас ще могат да тестват своя професионален избор и да получат първоначален професионален опит в реална бизнес среда в чужбина.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Категории: Uncategorized