Старопрестолна професионална гимназия по икономика беше домакин на работна среща по проект – „Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“

Публикувано от admin на

Старопрестолна професионална гимназия по икономика  беше домакин на работна среща по проект – „Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“


От 6 до 10 май Старопрестолна професионална гимназия по икономика беше домакин на втора работна среща по проект „Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future”/“Културното наследство – връзка с миналото, мост към бъдещето“/ по програма Еразъм плюс. Целта на проекта е създаване на позитивно отношение на младите хора към културно- историческото наследство. Домакините предложиха на своите партньори – 14 учители и 24 ученици от Италия, Румъния, Португалия и Турция разнообразни дейности, имащи за цел да покажат по-различна гледна точка към проблемите на опазването на материалните и духовни паметници на културата и историята. Учениците, разделени в мултинационални екипи бяха поставени пред предизвикателството да решат казус, свързан с възможности за съхраняване на исторически обект; да създадат история на английски език, вдъхновена от крепостта Царевец; да открият по стари снимки значими за града ни места. Дейностите имаха за цел да развият уменията на учениците да работят в екип, да мислят креативно и критично, да вземат решения и да общуват свободно на английски език. Със съдействието на гости от Регионалния исторически музей и ВТУ бе проведен семинар за културно- историческото наследство. Гостите разгледаха забележителностите на Велико Търново като техни екскурзоводи бяха ученици от СПГИ. Международният екип посети Созопол и Несебър, Арбанаси, Трявна и Архитектурно-етнографския резерват Етъра.

Работната среща показа, че учениците ясно съзнават необходимостта от постоянни и упорити действия за опазване на културно-историческото наследство. Тя даде начало на нови приятелства и роди идеи за нови съвместни проекти.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на екипа от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Категории: Uncategorized