Старопрестолна професионална гимназия по икономика организира кръгла маса под наслов: „ За по- успешно професионално образование и обучение чрез дейности по проекти на програма Еразъм +“

Публикувано от admin на

Старопрестолна професионална гимназия по икономика организира кръгла маса под наслов: „ За по- успешно професионално образование и обучение чрез дейности по проекти на програма Еразъм +“

Събитието се проведе в рамките на инициираната от РУО – Велико Търново със съдействието на Областния управител и общинските администрации на общините в област Велико Търново кампания за кариерно ориентиране „Мисля за моето бъдеще“.

Старопрестолна професионална гимназия по икономика има богат опит в проектната дейност, носител е на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение и през периода от 2000 – 2019 година е реализирала успешно 18 проекта по програми, предшестващи програмата „Еразъм+” с повече от 450 мобилности на учители и ученици.

Последните проекти на Старопрестолна професионална гимназия по икономика са подчинени на идеята за модернизиране на професионалното образование и обучение, към увеличаване на привлекателността му и към разработване на общоевропейски подходи, към подобряването на прозрачността и признаването на квалификациите, както и към общо интернационализиране в този сектор, като по този начин се допринася за създаването на истински европейски пазар на труда.

Събитието предложи на гостите ретроспекция, в която участници в проекти на Старопрестолна професионална гимназия по икономика споделяха как включването им в мобилност е повлияло живота им. Десислава Димитрова разказа своята „Еразъм” история, която започва през 2009г. и изрази надежда тя да продължи и в бъдеще.

Преподаватели и ученици, част от екипа по проект „ Мобилността и дигиталната компетентност- ключ към личностно и професионално развитие” , споделиха своите преживявания и опит по време на мобилността и изразиха своята убеденост, че участието в проекти по програма ”Еразъм+” допринася за развитието им както в личен, така и в професионален план.

Кръглатаглата маса се проведе в РБ „ П.Р.Славейков“. Събитието беше уважено от директора на РБ Иван Александров и зам-директора Калина Иванова. Своите впечатления от работата по проекти на програмата Еразъм+ споделиха и ученици от ПГСАГ „А. С. Попов“.

Безспорни са постиженията на екипа на Старопрестолна професионална гимназия по икономика през последната година – първа мобилност цел обучение на 10 педагози, учебна практика на 30 ученици, отлични резултати при тестването на езиковата компетентност на учениците в платформата на ЕК за онлайн езикова подкрепа, използване за пръв път на документа ECVET за трансфер на квалификационни кредити, сертифициране на получените по време на мобилността знания и умения. В Старопрестолна професионална гимназия по икономика гледат на проектите по програма “Еразъм+” като на инвестиция в професионалното и личностно развитие на всички участници- ученици и учители и смятат, че те ще доведат до по- ефективно професионално образование и обучение.

„ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Европейската Комисия не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


Категории: Uncategorized