Старопрестолната професионална гимназия по икономика откри новата учебна година

Публикувано от admin на

Над 300 възпитаници на Старопрестолната професионална гимназия по икономика посрещнаха с вълнение първия учебен ден.  За пръв път прага на училището прекрачиха 78 ученици, избрали да продължат средното си образование в специалностите ,,Съдебна администрация’’, ,,Икономическа информатика’’ и ,,Електронна търговия’’, съответстващи напълно на нуждите на бизнеса и икономиката. Фактът, че от тази година в гимназията ще се изучава и испански, като втори чужд език, още повече мотивира желанието на младите хора.

По традиция тържественото откриване на новата учебна година се състои в двора на училището и присъстват всички ученици. Но с оглед на епидемичната обстановка в цялата страна, за да бъде опазено здравето на възпитаниците и персонала на гимназията, на тържеството присъстваха само новопостъпилите ученици от VIII клас,техните класни ръководители и директорът на гимназията. Учениците от IX до XII клас посрещнаха новата учебна година в класните стаи със своите учители, спазвайки препоръките на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на COVID – 19.

Учебната година беше официално открита в 9:00 часа. В своето тържествено слово директорът на учебното заведение – Виолета Йосифова, приветства новите членове на училищната общност и ги призова да съхраняват традициите на гимназията; да се справят с предизвикателствата, които ще срещат; да усвоят отлично професиите, които са си избрали; и не на последно място – им пожела да бъдат здрави и успешни през новата учебна година.

Учебната 2020/2021 г. година обещава предизвикателства пред училищната общност на Старопрестолната професионална гимназия по икономика не само заради сложната епидемична обстановка, но и заради предстоящия ремонт на сградата на училището. Ремонтът по проекта ,,Модернизация на училищната инфраструктура на Старопрестолна професионална гимназия по икономика“,  част от програмата ,,Региони в растеж“, вероятно ще започне през месец ноември 2020 г. и докато трае, учебните занятия ще се провеждат в ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново.

Но предизвикателствата не са в състояние да демотивират възпитаниците и преподавателите на Старопрестолната професионална гимназия по икономика. За това свидетелства и нетрадиционното провеждане на традиционната борса за употребявани учебници . Обичайно тя се организира от учебно-тренировъчните фирми в началото на месец септември в сградата на училището.  Но с оглед на сигурността и мерките срещу разпространение на вируси, тази година закупуването на учебниците ще бъде онлайн. За осъществяването на идеята ще съдействат учениците от специалностите ,,Електронна търговия’’ и ,,Икономическа информатика“. Това ще бъде чудесна възможност за тях да приложат на практика наученото в училище.

Успешна и ползотворна учебна година!

Категории: Uncategorized