Старопрестолната професионална гимназия по икономика откри новата учебна година

Публикувано от admin на

Старопрестолната професионална гимназия по икономика откри новата учебна година

Над 300 възпитаници на Старопрестолната професионална гимназия по икономика посрещнаха с вълнение първия учебен ден.  За пръв път прага на училището прекрачиха 78 ученици, избрали да продължат средното си образование в специалностите ,,Съдебна администрация’’, ,,Икономическа информатика’’ и ,,Електронна търговия’’, съответстващи напълно на нуждите на бизнеса и икономиката. Фактът, че от тази година в гимназията ще се изучава и испански, като втори чужд език, още повече мотивира желанието на младите хора.

По традиция тържественото откриване на новата учебна година се състои в двора на училището и присъстват всички ученици. Но с оглед на епидемичната обстановка в цялата страна, за да бъде опазено здравето на възпитаниците и персонала на гимназията, на тържеството присъстваха само новопостъпилите ученици от VIII клас,техните класни ръководители и директорът на гимназията. Учениците от IX до XII клас посрещнаха новата учебна година в класните стаи със своите учители, спазвайки препоръките на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на COVID – 19.

Учебната година беше официално открита в 9:00 часа. В своето тържествено слово директорът на учебното заведение – Виолета Йосифова, приветства новите членове на училищната общност и ги призова да съхраняват традициите на гимназията; да се справят с предизвикателствата, които ще срещат; да усвоят отлично професиите, които са си избрали; и не на последно място – им пожела да бъдат здрави и успешни през новата учебна година.

Учебната 2020/2021 г. година обещава предизвикателства пред училищната общност на Старопрестолната професионална гимназия по икономика не само заради сложната епидемична обстановка, но и заради предстоящия ремонт на сградата на училището. Ремонтът по проекта ,,Модернизация на училищната инфраструктура на Старопрестолна професионална гимназия по икономика“,  част от програмата ,,Региони в растеж“, вероятно ще започне през месец ноември 2020 г. и докато трае, учебните занятия ще се провеждат в ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново.

Но предизвикателствата не са в състояние да демотивират възпитаниците и преподавателите на Старопрестолната професионална гимназия по икономика. За това свидетелства и нетрадиционното провеждане на традиционната борса за употребявани учебници . Обичайно тя се организира от учебно-тренировъчните фирми в началото на месец септември в сградата на училището.  Но с оглед на сигурността и мерките срещу разпространение на вируси, тази година закупуването на учебниците ще бъде онлайн. За осъществяването на идеята ще съдействат учениците от специалностите ,,Електронна търговия’’ и ,,Икономическа информатика“. Това ще бъде чудесна възможност за тях да приложат на практика наученото в училище.

Успешна и ползотворна учебна година!

Категории: Uncategorized