Симона Симеонова – XII б

Длъжността, която заех в инициативата беше „Супервайзър на ЕДС доброволци“, а компанията, която ме одобри – Български Младежки Форум. Български Младежки Форум е неправителствена младежка организация, която има за цел да подкрепя младите хора в усилията им да бъдат пълноценни и активни хора в обществото, както и да улесни реализирането и координирането на младежки идеи и проекти. Супервайзерът е пряко ангажиран с цялостната координация и организация на дейностите на ЕДС доброволците в сдружението. Основните задачи са да подготвя месечни програми, да разпределя задълженията на екипа, както и да следи за изпълнението им, да определя срокове за изпълнение на задачите и да се информира за текущи работни въпроси и затруднения при изпълнение на задълженията на доброволците.

След като се запознах с доброволците и ръководството, трябваше да навляза по-подробно с дейността на самата организация, органите на управление и целите им. Затова моята менторка Цветелина беше решила първата половина от деня да е точно за това. Следобед ми беше дадена задача: проект, който трябва да обсъдя с доброволците, да решим какви дейности ще направят и да разпределя задачите помежду им. Кампанията беше насочена към онлайн омразата и обидите. Доброволците, с които работих бяха от Испания, Естония и Австрия. След разговор с тях на английски език и обсъждане на темата, задачите ми бяха изпълнени и работния ден завърши успешно. Следваше награждаване с грамота и почерпка.

Екипът беше малък, но сплотен. Всички бяха приятели, работният процес минаваше бързо и неусетно, защото атмосферата в офиса беше много приятна. Доброволците, с които работих бяха от чужбина и въпреки малката езикова бариера осмяхме да намерим общ език и да се разбираме и общуваме. Научих много неща, които биха ми били от полза за в бъдеще. Емоциите от участието ми са все положителни, не съжалявам, че се записах и с удоволствие бих се включила и в други такива кампании. Смятам, че инициативи като тази са много полезни за младите хора, които имат желание да се развиват, да открият своето призвание, да натрупат практически опит и да създадат контакти с реалния бизнес.