Свободни места

Търговия

IX а клас – 2

Х а клас – 1

Съдебна администрация

X a клас – 1

XI a клас – 3

Електронна търговия

VIII б клас – 1

IX б клас – 2

Х б клас – 1

XI б клас – 2

Икономическа информатика

XI в клас – 3