Свободни места

Търговия

IX а клас – 1

Съдебна администрация

X a клас – 1

XI a клас – 3

Електронна търговия

IX б клас – 2

XI б клас – 2

Икономическа информатика

XI в клас – 3