Свободни места

Свободни места за учебната 2023/2024 година

VIII клас

Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика
0

IX клас

Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика
0

X клас

Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика
0

XI клас

Съдебна администрация
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика
0

XII клас

Съдебна администрация
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика
0