Свободни места

Свободни места за учебната 2023/2024 година

VIII клас

0
Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
1
Икономическа информатика

IX клас

0
Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика

X клас

0
Съдебна администрация
0
Търговия
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика

XI клас

0
Съдебна администрация
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика

XII клас

0
Съдебна администрация
0
Електронна търговия
0
Икономическа информатика