Свободни места

Съдебна администрация

Няма свободни места

Електронна търговия

  • ХIб клас – 1 свободно място

Банково дело

  • ХIа клас – 6 свободни места

Оперативно счетоводство

  • ХIа клас – 6 свободни места

Икономическа информатика

Няма свободни места

Търговия

  • VIIIa клас – 1 свободно място