Световна седмица на парите

Публикувано от admin на

Световна седмица на парите

„Парите трябва да се управляват, а не да им се слугува“ (Сенека)

За втора поредна година учениците от Старопрестолна професионална гимназия по икономика се включват в Световната седмица на парите, организирана от Джуниър Ачийвмънт България.

Тази година инициативата се провежда от 12 март до 18 март. Темата на всички събития през седмицата е: „Въпросите за парите са важни.“

Учителите и учениците от професионалната гимназия по икономика са дълбоко убедени във важността на финансовта грамотност. За всички е ясно, че добрата теоретична подготовка по темите за парите е основа за ефективното им управление.

За да привлекат интереса на други деца и младежи към въпросите за парите участниците в клуб „Иновации и предприемачество“ по проект „Твоят час“ изработиха информационна брошура, която ще разпространят не само в гимназията, но и в други училища.

Заедно с ученици от специалност Банково дело младите предприемачи посетиха 16 март 2018 г. Централното управление на Българска народна банка, където се запознаха с дейността й и с историята на парите.

Като централна банка на България БНБ има основната цел да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Тя е единственият емисионен институт в България, затова в банката е създадена уникална музейна сбирка на банкноти и монети. Постоянната изложба онагледява богатството от антични и средновековни монети, откривани на територията на България от V в. пр. Хр. до днес; многогодишната дейност на Министерство на финансите и на БНБ по емитирането на монети за нуждите на паричното обращение на страната; историята на банкнотната емисия, осъществявана от БНБ след 1885 г. Експозицията привлича вниманието и обогатява знанията на бъдещите икономисти относно централната роля на Българската народна банка в специфичното производство на националните парични знаци и в управлението на паричното обращение.

Категории: Uncategorized