Първи стажове по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 

Публикувано от admin на

Първи стажове по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика е едно от малкото училища в България, което работи по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, провеждайки обучение по специалност „Търговия“. Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда.

В Европа системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, като ги обучава поетапно през годините на професионалното обучение в училище, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

Проектът предвижда редица дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение. 

Една от тях е провеждане на пробно стажуване на учениците в VIII, IX и X клас с цел запознаване с реалните работни условия в предприятията партньори за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа. „Пробното стажуване“ е еднодневно и за него учениците получават Сертификат и стипендия.

Първите осмокласници от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, обучавани по дуалната система, проведоха своето стажуване в две от партньорските организации – „ДМ България“ и „Лидл България“.

Преди провеждане на стажа представители на фирмите-партньори се срещнаха с учениците и подробно ги запознаха с ползите за тях, получайки възможност още от училище да се подготвят за работа в реална работна среда във водещи международни компаниии.

При първото си посещение в „ДМ България“ осмокласниците бяха запознати с философията и структурата на фирмата, разбраха с какво основно се занимават различните отдели и имаха възможност да участват заедно със служителите в подреждането на новите стоки в магазина и рекламни материали за новите промоции.

Управителят на магазина на „Лидл България“ показа на учениците склада, хладилните витрини, машината за рециклиране, пекарната, разположението на стоките в магазина. По време на наблюдените те трябваше да търсят отговор на 3 въпроса:, „Колко служители са на смяна?“, „Как се отнасят служителите към клиентите?“ „Къде се изхвърлят отпадъците от магазина?“ Преминавайки през различиите звена в магазина стажантите имаха за цел да се запознаят с водещия принцип на служителите в „Лидл България“,  а именно екипната работа и колегиалните отношения.

В ХI и XII клас под ръководството на специално обучени за целта наставници, учениците ще имат възможност да използват съвременните постижения на партньорската фирма, да получават възнаграждение и трупат трудов стаж.

След приключване на своето средно образование в дуалната система на обучение учениците ще са подговени за пазара на труда и ще могат да надграждат своите умения.

Категории: Uncategorized